Zarombisci

Akceptuję regulamin konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, przez Zarombiści Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.

*) Możliwość aktualizacji danych po zalogowaniu.